سفارش تبلیغ
صبا


love poemes (شعرهای عاشقانه)

Designer: Mohammad Theme

   چه کسی می گوید:


           که گرانی شده است؟ دوره ارزانی است!

 

           دل ربودن ارزان، دل شکستن ارزان!

 

        دوستی ارزان است! دشمنی ها ارزان،

چه شرافت ارزان!

 

              تن عریان ارزان، آبرو قیمت یک تکه نان

  و دروغ از همه چیز ارزان تر!

 

       قیمت عشق چقدر کم شده است،

 کمتر از آب روان!

 

و چه تخفیف بزرگی خورده است،

 قیمت هر انسانکلمات کلیدی:
نوشته شده در یکشنبه 91 تیر 4ساعت 3:36 عصر توسط کتی| ()|


Design By : Theam.TK